Sunday, November 24, 2013

spring+dew (+เพลย์ลิสต์) by www.patsiri.com
บ้านสมุนไพร หมอจ๋าย ****
รับผลิตยาสมุนไพรวางขายได้ทั่วไป ไม่ต้องสั่งมาก
เพียง 500ขวด ก็ทำให้ขวดๆละบาท 195 บาท
1000 ขวดๆละ 185 บาท
3000 ขวดๆละ 175 บาท
5000 ขวดขึ้นไปขวดละ 165 บาท

ติดต่อที่ 028107832 090 9419852 0868030656
www.patsiri.com
http://www.youtube.com/watch?v=uWQ-www.patsiri.com


No comments:

Post a Comment